Kategorie
Uncategorized

17.01.2020 – Przebijamy bańkę

Pierwsza masowa akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa w obronie klimatu we Wrocławiu.

Zatrzymajmy wszystkie inwestycje w wydobycie i spalanie paliw kopalnych teraz, aby ochronić świat przed zagładą.

Zbiórka o 16:00 koło fontanny na Oławskiej, na wysokości Urzędu Statystycznego.

NUMER ANTYREPRESYJNY: 537 552 926

Dzwonić tylko w przypadku zatrzymań.

BARDZO WAŻNE: Przed wyjściem na akcję zapoznaj się z broszurą Informacje antyrepresyjne.

Akcja odbędzie się o godzinie 16:00. O miejscu zbiórki poinformujemy przed akcją.

1. Idziemy do banku! 💸 Zakładamy czarny strój, a w kieszeni mamy maski przeciwpyłowe.
2. Bierzemy ze sobą imprezowe gadżety (typu bańki mydlane, trąbki/gwizdki urodzinowe, itd). 🥳
3. Będziemy tańczyć do wesołej muzyki! 💃
4. Jesteśmy grzeczni i grzeczne, nie robimy nikomu krzywdy.
5. Gdy usłyszymy adresowane do nas, wyraźne wezwanie do opuszczenia – wychodzimy (patrz punkt 4.).


Oto nasz konsensus akcyjny:

Zgodziłyśmy się na wspólne granice naszego działania i znaleźliśmy metody, które uważamy za słuszne i skuteczne.

Podczas akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa będziemy:
🎈 działać w sposób pozbawiony przemocy,
🎈 protestować w banku, nie niszcząc ani nie uszkadzając lokalu oraz otoczenia,
🎈 omijać blokady i przeszkody stawiane nam w celu uniemożliwienia obywatelskiego nieposłuszeństwa,
🎈 działać z uwagą na osoby postronne, pracujące, klientki i klientów.

Ostrołęka C to prawdopodobnie ostatnia elektrownia na węgiel jaka ma zostać oddana do użytku w Unii Europejskiej. Projekt jest w oczywisty sposób nierentowny i motywowany wyłącznie krótkoterminowym zyskiem wizerunkowym polityków i urzędników.

Z tego właśnie względu, Ostrołęki C nie zgodził się sfinansować żaden bank. Teraz jednak okazało się, że kontrolowana przez państwo firma Energa, związana już umową na wybudowanie bloku węglowego w Ostrołęce, ma zostać kupiona przez Orlen – inny państwowy koncern. Orlen kupując Energę kupuje ją razem z kontraktem na budowę Ostrołęki, a zatem z kłopotami!

Rzecznik Orlenu zapewnił, że firma jest w stanie wybudować w ciągu 4-5 lat w Ostrołęce blok zasilany gazem ziemnym, zamiast bloku węglowego. Tymczasem uzyskiwanie energii z gazu ziemnego jest technologią wysoko-emisyjną, drogą i skazującą nas na uzależnienie od importowanych surowców.

Deklaracja rzecznika nie ma wielkiej wartości. Nie ma też dla nas znaczenia, czy w Ostrołęce powstanie elektrownia na importowany z Rosji gaz, czy na importowany z Rosji węgiel. Jedno i drugie oznacza dalsze brnięcie w bezsensowną politykę energetyczną i w konsekwencji zagładę.

Orlen zapewne będzie chciał uzyskać finansowanie dla swoich inwestycji w gaz lub węgiel od któregoś z banków z udziałem Skarbu Państwa. 17 stycznia 2020 wyślemy wyraźny sygnał, że nie ma naszej zgody na niszczenie planety, zwłaszcza przez instytucje kontrolowane przez teoretycznie demokratyczne państwo!

Dlaczego gaz nie rozwiązuje naszych problemów:

🔻 Chociaż nowoczesne elektrownie gazowe generują nominalnie prawie dwa razy mniej CO2 na kilowat wyprodukowanej energii niż węglowe, to nawet przejście w 100% na gaz nie zagwarantuje nam potrzebnej redukcji w emisji CO2.
🔻 Tymczasem powyższe dane nie uwzględniają faktu, że gaz importowany generuje nawet 25-30% wyższą emisję w trakcie prac związanych z przesyłem na tysiące kilometrów.
🔻 Wreszcie, gaz ziemny składa się w większości z metanu, który sam w sobie jest 30 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż CO2. Wydobycie spod ziemi i przesył metanu powoduje liczne przecieki, które uwalniane są do atmosfery i generują dodatkowy, nigdy przez nikogo nie zmierzony efekt cieplarniany.

Tymczasem, choć obecnie gaz ziemny odpowiedzialny jest za ok 2% polskiego miksu energetycznego, jesteśmy w stanie zaspokoić jedynie 25-30% zapotrzebowania gazem wydobywanym w Polsce. Prawie 60% gazu ziemnego spalanego w Polsce pochodzi z Rosji. Zwiększenie znaczenia gazu dla polskiej energetyki MUSI wiązać się z większym importem, głównie z kierunku wschodniego.

📣 Mamy przekaz dla PKN ORLEN:

Kupując Ostrołękę C kupujesz kłopoty!

📣 Mamy przekaz dla banków:

Każda inwestycja w paliwa kopalne spotka się z naszą reakcją!
Żądamy całkowitego zaprzestania finansowania paliw kopalnych przez wszystkie banki. Teraz!

17 stycznia 2020 przebijamy bańkę. 🎈🎈🎈

#By2020WeRiseUp